Wolność według francuskiego socjalisty utopijnego, Victora Consideranta

Victor Considerant żyjący w latach 1808-1893, był francuskim socjalistą utopijnym, uczniem Fouriera. W swoich poglądach występował z teorią uspołeczniania własności przez nakładanie falansterów. Utrzymywał, że przyszłe społeczeństwo powinno być oparte na zjednoczeniu kapitału i pracy. Widział również sprzeczności ustroju kapitalistycznego, na przykład podział na klasy.

5 głównych zalet korzystania z usług prawnych

Według Consideranta wolność będzie słowem pozbawionym sensu dopóty, dopóki lud nie zdobędzie dobrobytu. I zadaje pytanie – cóż to jest wolność biedaka, proletariusza, człowieka bez kultury intelektualnej i majątku, człowieka w potrzebie, człowieka zmuszonego wynajmować co dzień jakiemuś panu swe ręce, sprzedaży swej osoby, to znaczy kontrakt swego niewolnictwa? I wysuwa taką smutną tezę mówiącą o tym, że co tego (iż teoretycznie) możecie dać biedakowi wszystkie polityczne wolności świata, że możecie dać mu prawo głosowania, czynne i bierne prawo wyborcze – nie będzie wówczas ani na moment bardziej wolny niż byłby bez nich, bowiem będzie nadal zmuszony zabiegać o względy jakiegoś pana, aby zdobyć swój chleb powszedni. Więc nic mu w zasadzie taka wolność polityczna nie daje, bowiem odmawiana jest mu wolność socjalna. Dopóki nie ma dobrobytu socjalnego, dopóki człowiek z ludu nie ma zagwarantowanych środków egzystencji, lub jest tylko wielkim stadem biednych stworzeń, ciemnych i nieokrzesanych, zawsze wyzyskiwanych, nazywających się proletariusze, chłopi, słudzy pańszczyźniani lub niewolnicy, w zależności od klasy mającej własność i narzędzia pracy – słowem stadem często obdzieranym ze skóry, zawsze biednym. To wszystko jest niezaprzeczalne.