Prawo pracy-jaki czas pracy obowiązuje w trybie zdalnym?

Na przestrzeni ostatnich lat praca zdalna stała się bardzo popularna. Nasilenie tego zjawiska  nastąpiło szczególnie w okresie pandemicznym, kiedy to wielu pracodawców zdecydowało się zalecić swoim pracownikom wykonywanie obowiązków w domu, w trybie zdalnym. Okazuje się, że z pracą zdalną łączy się cały szereg niejasności, dotyczących na przykład zasad rozliczania czasu pracy domowej.

Jak liczy się czas pracy w trybie zdalnym?

Rynek pracy ostatnio bardzo się zmienił, bo przybyło wielu pracowników zdalnych. Wiele osób nie wie, jak wygląda ich sytuacja prawna pod względem pozostawania do dyspozycji pracodawcy, poza godzinami pracy. W związku z tym pracownicy zastanawiają się często, czy mają obowiązek odbierać telefony po godzinach, czy muszą wieczorami odpisywać na firmowe maile. Zasadniczo w czasie wolnym od pracy pracownik nie ma obowiązku pozostawania w kontakcie  ze swoim szefem i dotyczy to również pracowników zdalnych. Przepisy prawa pracy gwarantują pracownikowi czas na odpoczynek.

Według tego co czytamy na stronie SzukajPracy.pl, zasadniczo czas pracy pracownika to osiem godzin i nie więcej niż średnio 40 godzin w  pięciodniowym tygodniu pracy. To samo prawo pracy mówi, że pracownik ma prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w czasie tygodnia, który powinien przypadać na niedzielę. W pracy zdalnej zasady czasu pracy są analogiczne jak w pracy na ogólnych zasadach. Oznacza to więc, że pracownik nie musi odbierać telefonów poza godzinami pracy.

Jak traktować pracę zdalną wykonaną poza standardowymi godzinami pracy?

Może jednak zdarzyć się, że pracodawca zadzwoni poza godzinami pracy, pracownik odbierze połączenie, otrzyma polecenia służbowe i zdecyduje się je wykonać. W świetle prawa taka sytuacja to praca w godzinach nadliczbowych. Za taką pracę należy się dodatek do wynagrodzenia lub czas wolny od pracy. Pracodawca może wydawać polecenia poza czasem pracy w sytuacjach wyjątkowych, takich jak akcje ratunkowe czy szczególny interes firmy. Oznacza to, że pracodawca nie powinien korzystać z takiego prawa w sposób nadmierny. Ponadto praca w godzinach nadliczbowych nie powinna naruszać norm prawa pracy, które dotyczą prawa do nieprzerwanego odpoczynku.

Czy pracodawca w godzinach pracy może nakazać włączenie kamery?

Wielu szefów próbuje kontrolować swoich pracowników zdalnych poprzez polecenie włączenia kamery w określonych godzinach. Okazuje się, że pracodawca oczywiście ma prawo kontrolowania wykonywania przez pracowników pracy w określonych godzinach ale jednocześnie powinien zachować prawo pracownika do prywatności. Dużo fortunniej będzie jednak jeśli pracodawca swoją kontrolę przeprowadzi używając innych metod. Można przykładowo wnioskować obecność pracownika w pracy dzięki temu, że odebrał ona maila czy wysłał właśnie raport.